Thương hiệu

Bia Đại Việt

Bia Đại Việt

Nước trái cây Pushmax

Nước trái cây Pushmax

Rượu Vodka Lạc Hồng

Rượu Vodka Lạc Hồng

Cơ cấu tập đoàn

Tập Đoàn Hương Sen
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen
Công ty TNHH Đại Việt
Công ty TNHH Đầu tư phát triển Đông A
Công ty TNHH Bao bì Hương Sen
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Long Hưng
Nhà Hàng Bia Tươi Đại Việt & Nhà hàng Beyker
Trung Tâm Nuôi trồng phát triển Thực Phẩm Sạch
Công ty Cơ khí chế tạo Hương Sen
Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN Hương Sen