TRẦN THỊ NGỌC BÍCH

Phó TGĐ Tập đoàn- TGĐ Công ty Long Hưng

Hội Đồng quản trị Tập đoàn Hương Sen

Giới thiệu ban Hội Đồng quản trị tập đoàn Hương Sen

Ban lãnh đạo Tập đoàn Hương Sen

Giới thiệu ban Lãnh đạo tập đoàn Hương Sen