CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN

Địa chỉ: Số 18 đường Trần Thái Tông, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 02273 831 010                           Fax: 02273 831 231

Phòng Kinh Doanh: Số máy lẻ 117

Bộ phận Hợp tác Quốc tế: Số máy lẻ: 562. Mrs Nhẫn: 0975 538 686

Bộ phận Sales: Số máy lẻ: 445. Mrs Giang: 0915 463 993

 

HUONGSEN GROUP JOINT STOCK COMPANY

Address: No 18, Tran Thai Tong Street, Bo Xuyen Ward, Thai Binh Province.

Tel: +84 2273 831010                                Fax: +84 2273 831231

Sales contact: +84 363 831 010 etx 445

Mrs Giang: +84 915463993              Email: giangltp@gmail.com

OEM Beer/Softdrink: +84 2273 831 010 ext 562

Mrs Nhan: +84 975538686                Email: phuongnhanhs@gmail.com

Mr Tra: +84 913 380 760                      Email: tradaiviet@gmail.com