Bất động sản

Công ty TNHH Đông A, là công ty con trực thuộc tập đoàn Hương Sen, chuyên kinh doanh Bất động sản và nhà hàng khách sạn. Công ty hiện đang phát triển nhiều dự án Bất động sản trên khắp cả nước, với các dự án tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Thái Bình.