CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN

Địa chỉ: Số 18, Đường Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Số điện thoại: 02273 831 010      Fax: 02273 831 231

Phòng kinh doanh: Máy lẻ 107

Phòng Bán hàng:  Máy lẻ 442 hoặc 445

Bộ phận hỗ trợ: Anh Nguyễn Minh Huyên: 0911 282 699

 

 

HUONG SEN GROUP JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 18, Tran Thai Tong Street, Bo Xuyen Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province

Phone: 02273 831 010                  Fax: 02273 831 231

Sales Department: Ext 107

Sales Department: Ext 442 or 445

Support: Mr Huyen, Nguyen Minh: +84 911 282 699


 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *